Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Zákony ČR onLine

Program Zákony.cz - Zákony ČR a online

Právní systém Zákony.cz ve verzi Zákony ČR je počítačový program, který napomáhá v řešení každodenních podnikatelských a pracovních problémů.
Produkt jednoduchým způsobem nabízí ucelenou knihovnu důležitých legislativních dokumentů nezbytných k snadné orientaci ve světě práva.

  Koupit v elektronickém obchodě .

K největším výhodám produktu Zákony.cz - Zákony ČR a online patří:
- množství obsažených dokumentů,
- neustálá aktuálnost dat díky on-line aktualizaci,
- intuitivně řešené vyhledávání včetně snadné orientace v programu,
- minimální nároky na počítačovou gramotnost,
- nepřekonatelný poměr mezi kvalitou a cenou.

» Ke stažení: Zákony.cz - Zákony ČR a online - demoverze


Produkt Zákony.cz - Zákony ČR a online obsahuje:

Právní předpisy - znění právních předpisů (zákonů, vyhlášek, novel ap.) zveřejněných ve Sbírce zákonů. Novelizující ustanovení jsou zapracována přímo do novelizovaných předpisů.
Program v tzv. Registru poskytuje detailní informace o všech právních předpisech vydaných po roce 1945. Zde uživatel získá o vybraném předpisu podrobné informace, jako je jeho úplný název, datum vydání, čím byl novelizován, zda sám něco novelizuje, jeho prováděcí předpisy apod.

Mezinárodní smlouvy - znění všech Mezinárodních smluv zveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv od roku 2000.

Soudní rozhodnutí - judikatura Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a vybrané rozhodnutí Krajských soudů.

Finanční zpravodaje - znění všech Finančních zpravodajů vydaných od roku 1993.

Výběr z Právní poradny - výňatek nejzajímavějších právních dotazů zaslaných našimi zákazníky a řešenými pomocí Právní poradny. Všechny otázky i odpovědi jsou uveřejněny anonymně.

Seznamy oborově členěných předpisů - seznamy vybraných právních předpisů rozdělených do kategorií dle oborů činností uživatelů právního informačního systému Zákony.cz. Např. Obce, Podnikatelé, Advokacie aj.

Seznamy změněných a zrušených předpisů - seznamy právních předpisů, které byly zrušeny a změněny od naší poslední off-line aktualizace zasílané na CD všem pravidelným uživatelům programu (viz. Aktualizace programu Zákony.cz).

Legislativa Evropské unie - modul obsahující desítky tisíc dokumentů Evropské unie, které se vztahují k České republice. (Pouze verze PROFI)

Všechny předpisy a dokumenty mají vytvořen obsah, pomocí kterého lze procházet text pohodlněji.
V programu jsou taktéž textově zpracovány všechny přílohy, případně vloženy obrázkové přílohy.

Software neobsahuje Vzory smluv.


Verze programu Zákony.cz - Zákony ČR a online:

Program nabízíme ve dvou datových verzích:

Verze PROFI (označována pouze jako Zákony.cz)
Obsahuje aktuální i historická znění více než 500.000 dokumetů.
Všechny změny jsou zapracovány přímo v původním předpisu. Znamená to, že stačí otevřít např. zákon č. 128/2000 Sb. a máte k dispozici aktuální, platné znění tohoto předpisu (Zákon o obcích). Není potřeba dohledávat jednotlivé novely ani odskakovat na vloženou změnu jako u některých obdobných programů.
Verze Profi zahrnuje informace o všech předpisech vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 v chronologickém rejstříku (funkce Registr), který je rozdělen po rocích, čímž získáváte cennou přehlednost.
Dále tato verze umožňuje pracovat s předpisy, které vejdou v platnost v budoucnu, ale již byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, stejně tak jako s historickým zněním předpisů. V programu lze jednoduše zadat datum, např. 1.12.1999, a ten pak pracuje automaticky se zněním dokumentů platných ke zvolenému datu.
Součástí této verze je i plný přístup k Legislativě Evropské unie.

Verze VARIO
Základní funkce programu této verze jsou stejné jako u verze PROFI.
Verze Vario, na rozdíl od verze Profi, však obsahuje pouze aktuální znění předpisů, tj. bez historických znění a bez znění nabývajících platnosti k pozdějšímu datu.


Funkce programu Zákony.cz - Zákony ČR a online:

Program byl vyvinut tak, aby jeho obsluha uživatelem byla co nejjednodušší a práce s ním vysoce efektivní.

Špičkový systém vyhledávání
Program využívá špičkové technologie vyhledávání tzv. lematizace, která umožňuje vyhledávat tvary slova či slovního spojení ve všech pádech. Upřesnit vyhledávání je možné pomocí voleb vyhledat:
- v textech, tj. prohledá všechny texty předpisů
- v názvech, tj. prohledá pouze názvy předpisů
- v okně, tj. prohledá pouze právě otevřený text.

Zároveň si lze pro podrobné vyhledávání stanovit další omezující kritéria např. období, ve kterém má program vyhledávat, druhy předpisů, které má prohledat (novely, úplná znění aj.) apod.
Vyhledané předpisy je navíc možné třídit podle jejich čísla (roku vydání), názvu (abecedně seřazeno) nebo četnosti výskytu hledaného řetězce.

Práce s více okny
Funkce umožňující pracovat ve více oknech, tzn. s více předpisy najednou.
Díky této funkci je možné mít otevřen např. předpis č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění, stejný zákon ve znění platném k 12.7.2002 a zároveň jeho registr se všemi doposud provedenými novelami aj.
Hlavních pracovních oken lze mít otevřeno až 10.

Vpisování vlastních poznámek
Program umožňuje vpisování vlastních poznámek k jednotlivým paragrafům.
V případě síťového propojení se takto vepsané poznámky zobrazují pouze v počítači jejich autora.

Vlastní knihovna oblíbených předpisů
Knihovna vytvořená samotným uživatelem a obsahující výběr jeho nejčastěji používaných, oblíbených dokumentů.
Ve složce Oblíbené lze mít uloženo až 20 předpisů.
V případě síťového propojení se dokumenty uloženy v této kategorii zobrazují pouze v počítači jejich autora.

Export a import oblíbených a poznámek
Funkce umožňuje exportovat (uložit) na svůj pevný disk nastavení programu (položky oblíbené, poznámky) a poté opětovně importovat (vložit) zpět do programu. Tato možnost je velmi ocenitelná v případech, kdy je nezbytné celý program Zákony.cz - Zákony ČR a online odinstalovat a znovu nainstalovat, např. po zakoupení nového PC.
V případě síťového propojení se importují/exportují pouze soubory v počítači jejich autora.

Barevné rozlišení platnosti předpisů
Pro rychlou orientaci v platnosti jednotlivých dokumentů slouží barevné rozlišení předpisů.
Aktuální znění předpisu se zobrazuje vždy s bílým podkladem.
Předpis již neplatný se zobrazuje oranžově podbarven,
a předpis nabývající platnost k pozdějšímu datu je podbarven zeleně.

Přílohy
Práce s textovými i obrázkovými přílohami je totožná s funkcemi textových dokumentů. Přílohy lze tisknout, zvětšovat i zmenšovat velikost jejich písma, exportovat je do textového editoru apod.

Další funkce
K dalším standardním funkcím programu patří možnost:
- kopírování celého textu nebo jen jeho části,
- export dokumentu do textového editoru (.txt, .doc, .rtf),
- tisku a to i části textu,
- zvětšování i zmenšování velikosti písma textu.


Technické parametry počítače pro běh programu:

Operační systém:
Microsoft Windows 7 a vyšší;

RAM: Min. 256MB (doporučeno 512 MB)
HDD: Min. 4 GB
DVD-ROM mechanika
Rozlišení monitoru: 1024x768 px a vyšší

Připojení k internetu pro provedení aktivace

Úplná znění
vybraných zákonů

Znění platné od 5.7.2016

 

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz