Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Software» Více informací o Zákonech ČR onLine
Zákony.cz - Zákony ČR je počítačový program obsahující úplné aktuální i historické znění zákonů a jiných právních norem vydávaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 po současnost. Součástí programu jsou i Mezinárodní smlouvy, Finanční zpravodaje, Judikáty aj. Aktualizace dat probíhá on-line prostřednictvím Internetu.» Více na www.zakony.cz
Zákony za SMS Vám umožňují získat on-line přístup k danému předpisu po zaslání SMS zprávy. Zvolte si zákon a pokračujte dle pokynů.» Více informací o Smlouvách ČR onLine
Vzory smluv - Smlouvy ČR - Software se spoustou vzorových smluv a podání s možností sestavit si vlastní smlouvu na základě specifických požadavků. Program vzorů smluv obsahuje více než 1.200 dokumentů.» Více informací o ČSN normách
Přídavný modul určený především řídícím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení. Obsahová náplň je rovněž pravidelně aktualizována.» Více informací o Legislativě Evropské unie
Součást právního informačního systému který obsahuje legislativu Evropské unie. Všechny tyto dokumenty jsou v českém jazyce a jsou členěny v přehledných kategoriích.

Úplná znění
vybraných zákonů

Znění platné od 5.7.2016

 

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz