Vyhláška č. 449/2006 Sb.

ze dne 11.9.2006

Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

VYHLÁŠKA O STANOVENÍ METODIK ZKOUŠEK ODLIŠNOSTI, UNIFORMITY, STÁLOSTI A UŽITNÉ HODNOTY ODRŮD

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška [1] zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství [2] a stanovuje metodiky polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy.

§ 2

Metodiky zkoušek odrůd

§ 2 (1) Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, na způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

a) protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství [3] (dále jen "protokoly"),

b) obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin [4] (dále jen "zásady zkoušení"),

c) metodiky zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "metodiky zkoušek užitné hodnoty"),

d) znaky ke zkoušení a požadavky na provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy (dále jen "znaky a požadavky").

§ 2 (2) Uspořádání a podmínky zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti, popřípadě užitné hodnoty odpovídají požadavkům na protokoly, na zásady zkoušení, na metodiky zkoušek užitné hodnoty nebo na znaky a požadavky pro druhy odrůd uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3.

§ 2 (3) Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti zahrnuje všechny znaky podle protokolů, popřípadě nejméně všechny znaky označené hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud pozorování znaků není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá [5].

§ 3

Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů

§ 3 (1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 se použijí metodiky zkoušek obsažené

a) v protokolech uvedených v tabulce č. 1.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené,

b) v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 1.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

§ 3 (2) Zkoušení užitné hodnoty odrůdy zemědělských druhů zahrnuje hodnocení výnosu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům, reakce na fyzikální faktory prostředí a hodnocení kvalitativních vlastností odrůdy [6]. Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů se použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty vyjmenované v příloze č. 1, tabulce č. 1.3 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

§ 4

Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů uvedených v příloze č. 2 se použijí metodiky zkoušek obsažené

a) v protokolech uvedených v tabulce č. 2.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené,

b) v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 2.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené.

§ 5

Metodika zkoušek odrůd révy

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy se vztahují na znaky a vlastnosti uvedené v příloze č. 3, v tabulce č. 3.1 a splňují minimální požadavky na provádění těchto zkoušek uvedené v tabulce č. 3.2.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zemědělských druhů

Tabulka č. 1.1

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zemědělský druhProtokol
Avena nuda L.Oves nahýTP20/1 ze dne 6.11.2003
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)Oves setýTP20/1 ze dne 6.11.2003
Brassica napus L.ŘepkaTP 36/2 ze dne 16.11.2011
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.TuřínTP89/1 ze dne 11.3.2015
Cannabis sativa L.Konopí setéTP 276/1 ze dne 28.11.2012
Festuca filiformis Pourr.Kostřava vláskovitáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca ovina L.Kostřava ovčíTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca rubra L.Kostřava červenáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostřava drsnolistáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Helianthus annuus L.SlunečniceTP81/1 ze dne 31.10.2002
Hordeum vulgare L.JečmenTP 19/3 ze dne 21.3.2012
Linum usitatissimum L.LenTP 57/2 ze dne 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam.Jílek mnohokvětýTP4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium perenne L.Jílek vytrvalýTP4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium x boucheanum KunthJílek hybridníTP4/1 ze dne 23.6.2011
Pisum sativum L.Hrách polní (včetně pelušky)TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
Secale cereale L.ŽitoTP58/1 ze dne 31.10.2002
Solanum tuberosum L.BramborTP 23/2 ze dne 1.12.2005
Triticum aestivum L.Pšenice setáTP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011
Triticum durum Desf.Pšenice tvrdáTP 120/3 ze dne 19.3.2014
x Triticosecale Wittm. ex A. CamusTritikaleTP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011
Zea mays L.KukuřiceTP 2/3 ze dne 11.3.2010

Tabulka č. 1.2

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zemědělský druhZásada zkoušení
Agrostis canina L.Psineček psíTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis capillaris L.Psineček tenkýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.Psineček velikýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.Psineček výběžkatýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Beta vulgaris L.Řepa krmnáTG/150/3 ze dne 4.11.1994
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsŘepiceTG/185/3 ze dne 17.4.2002
Bromus catharticus VahlSveřep samužníkovitýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.Sveřep siteckýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Carthamus tinctorius L.Světlice barvířskáTG/134/3 ze dne 12.10.1990
Dactylis glomerata L.Srha laločnatáTG/31/8 ze dne 17.4.2002
Festuca arundinacea SchreberKostřava rákosovitáTG/39/8 ze dne 17.4.2002
Festuca pratensis Huds.Kostřava lučníTG/39/8 ze dne 17.4.2002
Glycine max (L.) MerrillSójaTG/80/6 ze dne 1.4.1998
Lotus corniculatus L.Štírovník růžkatýTG/193/1 ze dne 9.4.2008
Lupinusalbus L.Lupina bíláTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.Lupina úzkolistáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus luteus L.Lupina žlutáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Medicago sativa L.Vojtěška setáTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Medicago x varia T. MartynVojtěška proměnliváTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Papaver somniferum L.MákTG/166/4 ze dne 9.4.2014
Phleum nodosum L.Bojínek cibulkatýTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Phleum pratense L.Bojínek lučníTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Poa pratensis L.Lipnice lučníTG/33/7 ze dne 9.4.2014
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Ředkev olejnáTG/178/3 ze dne 4.4.2001
Sinapis alba L.Hořčice bíláTG/179/3 ze dne 4.4.2001
Sorghum bicolor (L.) MoenchČirokTG/122/3 ze dne 6.10.1989
Trifolium pratense L.Jetel lučníTG/5/7 ze dne 4.4.2001
Trifolium repens L.Jetel plazivýTG/38/7 ze dne 9.4.2003
Vicia faba L.Bob polníTG/8/6 ze dne 17.4.2002
Vicia sativa L.Vikev setáTG/32/7 ze dne 20.3.2013
x Festulolium Asch. et Graebn.FestuloliumTG/243/1 ze dne 9.4.2008

Tabulka č. 1.3

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek užitné hodnoty

Zemědělský druhMetodika zkoušek užitné hodnoty
Pro všechny druhyZUH/1-2013 - Obecná část ze dne 15.8.2013
Bob polníZUH/2-2013 - Bob polní ze dne 15.8.2013
BramborZUH/3-2013 - Brambor ze dne 15.8.2013
ŘepkaZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Řepice (řepák)ZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Hořčice bíláZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Hořčice sareptskáZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Hořčice černáZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
CukrovkaZUH/5-2013 - Řepa ze dne 15.8.2013
Řepa krmnáZUH/5-2013 - Řepa ze dne 15.8.2013
Čekanka průmyslováZUH/6-2013 - Cekanka průmyslová ze dne 15.8.2013
ČirokZUH/7-2013 - Čirok ze dne 15.8.2013
Čirok sudánská trávaZUH/7-2013 - Čirok ze dne 15.8.2013
Čirok x sudánská trávaZUH/7-2013 - Čirok ze dne 15.8.2013
Hrách polní (včetně pelušky)ZUH/8-2013 - Hrách ze dne 15.8.2013
ChmelZUH/9-2013 - Chmel ze dne 15.8.2013
JečmenZUH/10-2013 - Ječmen ze dne 15.8.2013
Vojtěška proměnliváZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Vojtěška setáZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel alexandrijskýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel lučníZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel nachovýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel zvrácený (perský)ZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel plazivýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel zvrhlý (švédský)ZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Pískavice řecké senoZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Štírovník růžkatýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Tolice dětelováZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
VičenecZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Kapusta krmnáZUH/12-2013 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 15.8.2013
TuřínZUH/12-2013 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 15.8.2013
KmínZUH/13-2013 - Kmín ze dne 15.8.2013
Konopí setéZUH/14-2013 - Konopí seté ze dne 15.8.2013
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)ZUH/15-2013 - Kukuřice ze dne 15.8.2013
LenZUH/16-2013 - Len ze dne 15.8.2013
Lesknice kanárskáZUH/17-2013 - Lesknice kanárská ze dne 15.8.2013
Lupina bíláZUH/18-2013 - Lupina ze dne 15.8.2013
Lupina úzkolistáZUH/18-2013 - Lupina ze dne 15.8.2013
Lupina žlutáZUH/18-2013 - Lupina ze dne 15.8.2013
MákZUH/19-2013 - Mák ze dne 15.8.2013
Hořčice bíláZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
Ředkev olejnáZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
ŘepkaZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
SvazenkaZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
OvesZUH/21-2013 - Oves ze dne 15.8.2013
Pšenice setáZUH/22-2013 - Pšenice ze dne 15.8.2013
Pšenice tvrdáZUH/22-2013 - Pšenice ze dne 15.8.2013
Pšenice špaldaZUH/22-2013 - Pšenice ze dne 15.8.2013
RévaZUH/23-2013 - Réva ze dne 15.8.2013
SlunečniceZUH/24-2013 - Slunečnice ze dne 15.8.2013
SójaZUH/25-2013 - Sója ze dne 15.8.2013
Světlice barvířská (saflor)ZUH/26-2013 - Světlice barvířská ze dne 15.8.2013
Bojínek lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
FestuloliumZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Jílek hybridníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Jílek mnohokvětýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Jílek vytrvalýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Kostřava červenáZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Kostřava lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Kostřava rákosovitáZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Lipnice lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Ovsík vyvýšenýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Psárka lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Psineček velikýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Srha laločnatáZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Sveřep samužníkovitýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Sveřep siteckýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Trojštět žlutavýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
TritikaleZUH/28-2013 - Tritikale ze dne 15.8.2013
Vikev panonskáZUH/29-2013 - Vikev ze dne 15.8.2013
Vikev setáZUH/29-2013 - Vikev ze dne 15.8.2013
Vikev huňatáZUH/29-2013 - Vikev ze dne 15.8.2013
ŽitoZUH/30-2013 - Žito ze dne 15.8.2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zeleninových druhů

Tabulka č. 2.1

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zeleninový druhProtokol
Allium cepa L. (skupina Cepa)Cibule a echalionTP 46/2 ze dne 1.4.2009
Allium cepa L. (skupina Aggregatum)SalotkaTP 46/2 ze dne 1.4.2009
Allium fistulosum L.Cibule sečkaTP 161/1 ze dne 11.3.2010
Allium porrum L.PórTP 85/2 ze dne 1.4.2009
Allium sativum L.ČesnekTP 162/1 ze dne 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.PažitkaTP 198/2 ze dne 11.3.2015
Apium graveolens L.Celer bulvovýTP74/1 ze dne 13.3.2008
Apium graveolens L.Celer řapíkatýTP82/1 ze dne 13.3.2008
Asparagus officinalis L.ChřestTP 130/2 ze dne 16.2.2011
Beta vulgaris LMangoldTP 106/1 ze dne 11.3.2015
Beta vulgaris L.Řepa salátová včetně Cheltenham beetTP60/1 ze dne 1.4.2009
Brassica oleracea L.KadeřávekTP90/1 ze dne 16.2.2011
Brassica oleracea L.KvětákTP 45/2 ze dne 11.3.2010
Brassica oleracea L.BrokoliceTP 151/2 ze dne 21.3.2007
Brassica oleracea L.Kapusta růžičkováTP 54/2 ze dne 1.12.2005
Brassica oleracea L.KedlubenTP 65/1 ze dne 25.3.2004
Brassica oleracea L.Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červenéTP 48/3 ze dne 16.2.2011
Brassica rapa L.Zelí pekingskéTP 105/1 ze dne 13.3.2008
Capsicum annuum L.Paprika, chilliTP 76/2 ze dne 21.3.2007
Cichorium endivia L.Endivie kadeřavá a eskariolTP 118/3 ze dne 19.3.2014
Cichorium intybus L.Čekanka průmyslováTP 172/2 ze dne 1.12.2005
Cichorium intybus L.Čekanka pro pukyTP 173/1 ze dne 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiMeloun vodníTP 142/2 ze dne 19.3.2014
Cucumis melo L.Meloun cukrovýTP 104/2 ze dne 21.3.2007
Cucumis sativus LOkurka salátová a okurka nakládačkaTP 61/2 ze dne 13.3.2008
Cucurbita pepo L.Tykev obecnáTP 119/1 rev. ze dne 19.3.2014
Cucurbita maxima DuchesneTykev velkoplodáTP 155/1 ze dne 11.3.2015
Cynara cardunculus L.Artyčok a kardaTP 184/2 ze dne 27.2.2013
Daucus carota L.Mrkev a mrkev krmnáTP 49/3 ze dne 13.3.2008
Foeniculum vulgare Milí.FenyklTP 183/1 ze dne 25.3.2004
Lactuca sativa L.SalátTP 13/5 ze dne 16.2.2011
Petroselinum crispum (Milí.) Nyman ex A. W. HillPetrželTP 136/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Fazol šarlatovýTP9/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucíTP 12/4 ze dne 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrovýTP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
Raphanus sativus L.Ředkvička a ředkevTP 64/2 rev. ze dne 11.3.2015
Scorzonera hispanica L.Černý kořenTP 116/1 ze dne 11.3.2015
Solanum lycopersicum L.RajčeTP 44/4 rev. ze dne 27.2.2013
Solanum melongena L.Lilek vejcoplodýTP 117/1 ze dne 13.3.2008
Spinacia oleracea L.ŠpenátTP 55/5 ze dne 27.2.2013
Valerianella locusta (L.) Laterr.Kozlíček polníčekTP 75/2 ze dne 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)Bob zahradníTP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Kukuřice cukrová a kukuřice pukancováTP 2/3 ze dne 11.3.2010
Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Milí.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) FosbergPodnože rajčatTP 294/1 ze dne 19.3.2014

Tabulka č. 2.2

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zeleninový druhZásada zkoušení
Brassica rapa L.VodniceTG/37/10 ze dne 4.4.2001
Cichorium intybus L.Čekanka hlávkováTG/154/3 ze dne 18.10.1996
Rheum rhabarbarum L.ReveňTG/62/6 ze dne 24.3.1999

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodika zkoušek odrůd révy

Tabulka č. 3.1

Znaky ke zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy

A Morfologické znaky

1. Listový pupen na letorostech 10 až 20 cm dlouhých:

1.1. tvar

1.2. barva (antokyanove zbarvení po otevření)

1.3. chloupkatost

2. Mladý letorost v době květu:

2.1. příčný řez (tvar a obrys)

2.2. chloupkatost

3. Réví:

3.1. povrch

3.2. internodium

4. Rozmístění úponků

5. Vrcholové mladé listy na letorostech 10 až 30 cm dlouhých (sledováno od místa za prvními třemi listy zřetelně oddělenými od listového pupenu):

5.1. barva

5.2. chloupkatost

6. Plně vyvinutý list (mezi 8 až 11 nodem):

6.1. fotografie

6.2. obrázek nebo otisk (s měřítkem)

6.3. převažující tvar

6.4. počet laloků

6.5. řapíkový výkroj

6.6. hloubka horního a spodního bočního výkroje

6.7. chloupkatost spodní strany

6.8. povrch

6.9. boční zoubkování

7. Květ:

projev pohlaví

8. Hrozen v technické zralosti (moštové a stolní odrůdy):

8.1. fotografie (s měřítkem)

8.2. tvar

8.3. velikost

8.4. stopka (délka)

8.5. průměrná hmotnost v gramech

8.6. oddělitelnost bobulí od stopky

8.7. hustota hroznu

9. Bobule v technické zralosti (moštové a stolní odrůdy):

9.1. fotografie (s měřítkem)

9.2. tvar

9.3. velikost s uvedením průměrné hmotnosti

9.4. barva

9.5. slupka (stolní odrůdy)

9.6. počet semen (stolní odrůdy)

9.7. dužnina

9.8. šťáva

9.9. vůně, chuť

10. Semeno (moštové a stolní odrůdy):

fotografie obou stran a profilu (s měřítkem)

B. Fyziologické znaky

1. Vegetační údaje:

1.1. Stanovení fenologických údaj ů

Fenologické údaje se stanovují porovnáním s jednou nebo více srovnávacími odrůdami.

1.2. Datum rašení:

Datum v porovnání se srovnávacími odrůdami, ke kterému při použití běžného řezu vyraší pupeny z poloviny oček a je zřetelná jejich vnitřní chloupkatost.

1.3. Datum plného kvetení:

Datum v porovnání se srovnávacími odrůdami, ke kterému se plně otevře polovina květů na určitém počtu rostlin.

1.4. Zralost (moštové a stolní odrůdy):

Mimo dobu zralosti musí být ještě uvedena hustota nebo předpokládané stupně alkoholu moštu, obsah kyselin a příslušný výnos hroznů vyjádřený v kg na ha, ve srovnání s jednou nebo více srovnávacími odrůdami pokud možno stejné výnosové úrovně.

2. Pěstitelské vlastnosti:

2.1. Vzrůstnost

2.2. Způsob vedení (postavem prvního plodného očka, upřednostňovaný řez)

2.3. Plodnost:

2.3.1. pravidelnost

2.3.2. výnos

2.3.3. odchylky

2.4. Rezistence nebo náchylnost:

2.4.1. k nepříznivým podmínkám

2.4.2. ke škodlivým organizmům

2.4.3. k eventuálnímu praskání bobulí

2.5. Reakce v průběhu vegetativního množení:

2.5.1. při štěpování

2.5.2. při řízkování

3. Využití:

3.1. j ako moštová odrůda

3.2. jako stolní odrůda

3.3. jako podnož

3.4. pro průmyslové využití

Tabulka 3.2

Minimální požadavky na provádění zkoušek

1. Ekologické informace:

1.1. místo

1.2. zeměpisné údaje:

1.2.1. zeměpisná délka

1.2.2. zeměpisná šířka

1.2.3. nadmořská výška

1.2.4. expozice a svažitost

1.3. klimatické podmínky

1.4. typ půdy

2. Technické postupy:

2.1. pro moštové a stolní odrůdy:

2.1.1. 24 rostlin, je-li to možné, na různých podnožích

2.1.2. nejméně 3 produkční roky

2.1.3. nejméně 2 pokusná místa s odlišnými ekologickými podmínkami

2.1.4. reakce při štěpování se zkouší nejméně na 3 podnožích

2.2. pro podnožové odrůdy:

2.2.1. 5 rostlin nejméně na 2 typech vedení

2.2.2. 5 let po roce výsadby

2.2.3. 3 pokusná místa s odlišnými ekologickými podmínkami

2.2.4. afinita podnoží se zkouší nejméně s 3 odrůdami

Poznámky:

[1] Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

[2] Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.

[3] Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství.

[4] Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.

[5] Článek 2 směrnice Komise 2003/90/ES.

[6] Článek 1 odstavec 3 směrnice Komise 2003/90/ES.