Zákon č. 513/1991 Sb.

ze dne 5.11.1991

Obchodní zákoník

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Je zrušen předpisem 89/2012 Sb.

Předchozí stav naleznete v historii dokumentu.